r e k l a m a
Prawo

Formy fałszowania dokumentów

2010-02-15
Formy fałszowania dokumentów

Fałszowanie to, w myśl art. 270 § 1 kodeksu karnego, wszelkie działania mające na celu podrobienie lub przerobienie dokumentu. Dokument natomiast to, zgodnie z art. 115 § 14 kk, każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym związane jest określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Fałsz z art. 270 kk to tzw. fałsz materialny. Karze podlega nie tylko ta osoba, która podrabia lub przerabia dokument, ale także osoba, która takiego dokumentu używa jako autentycznego. Przestępstwo to zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Wyróżnia się dwie formy fałszowania:


1. podrobienie,
2. przerobienie.

Podrobienie


Podrobienie to forma fałszowania dokumentów, która polega na sporządzeniu dokumentu „na nowo” i nie pochodzi od tej samej osoby, w imieniu której został sporządzony. Ma na celu sporządzenie nowego dokumentu na wzór i w formie dokumentu autentycznego.

Sposoby podrobienia:


1. Przeniesienie – sporządzenie nowego dokumentu za pomocą wykorzystania elementów pisma autentycznego, które stanowią wzór dla sprawcy,
a) przeniesienie bezpośrednie – bezpośrednie wykorzystanie w nowym tekście autentycznych liter, zdań, znaków itp. ( fałszerz wycina z autentycznego pisma poszczególne litery, słowa, cyfry i nakleja na arkusz papieru tak, by utworzyły nową treść. Następnie robi odbitkę fotograficzną. Całość odkalkowuje na przygotowanym papierze),
b) przeniesienie pośrednie – odrysowanie liter lub treści z autentycznego dokumentu, odkalkowanie;
2. Naśladownictwo - naśladowanie, wzorowanie pisma innej osoby,
a) naśladownictwo niewolnicze – sporządzenie nowego dokumentu patrząc na tekst oryginalny,
b) naśladownictwo wolne – sporządzenie nowego dokumentu „z pamięci” po analizie dokumentu autentycznego i wyćwiczeniu pisma.

Przerobienie


Przerobienie to forma fałszowania dokumentów, polegająca na zmianie treści dokumentu autentycznego przez osobę nieupoważnioną.


Metody przerobienia:


1. Usunięcie części tekstu za pomocą działań mechanicznych – skrobanie, drapanie, wytarcie, częściowe zniszczenie dokumentu,
2. Usunięcie części tekstu za pomocą działań chemicznych (np. atrament można wybawić wodą chlorową lub rozcieńczonym z wodą kwasem solnym),
3. Dodanie szczegółów do tekstu bez uszkodzenia podłoża – dopiski, gdy występują w tekście korzystne miejsca (np. duże odstępu między wierszami), np. dodanie cyfry do zapisanej już liczby,
4. Dodanie szczegółów do tekstu z uszkodzeniem podłoża – dopiski po uprzednim wybawieniu tekstu oryginalnego,
5. Zmiana / przekształcenie szczegółów bez uszkodzenia podłoża – wykorzystanie autentycznego tekstu jako podstawy dla nowych liter, cyfr np. zmiana 1 na 4,
6. Zmiana / przekształcenie szczegółów z uszkodzeniem podłoża – np. zmiana 0 na 6.

Barbara Pardo


Oceń artykuł:
Oceniono 2.98/5 (190 głosowania)
Zostaw komentarz:
autor:
komentarz:
dziś jest (antyspam):
 


Reklama   
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2015-11-25
USD 4,0215 +0,48%
EUR 4,2680 +0,17%
CHF 3,9431 +0,34%
GBP 6,0651 +0,16%
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2015-11-26 11:32)
WIG 48226.45 +0,59%
WIG20 1956.88 +0,70%
mWIG40 3621.94 +0,79%
sWIG80 13229.20 +0,28%
Wspierane przez Money.pl